ricardo-rocha-oA5ROA_2QLg-unsplash

artikel: de broedplaats als maatschappelijk vastgoed

Bart de Zwart schreef voor Ruimte en Wonen het artikel Kwartiermakers voor brede welvaart. De broedplaats als maatschappelijk vastgoed. Hierin reflecteert hij op de meerwaarde van makersplekken voor de samenleving. En op de vraag of we broedplaatsen kunnen beschouwen als een eigentijdse vorm van maatschappelijk vastgoed.

Broedplaatsen vormen de thuisbasis van de creatieve industrie. Ze voorzien in betaalbare werkplekken voor makers en worden steeds vaker ingezet als placemakers in gebiedsontwikkelingen. De laatste jaren valt in de creatieve huisvestingssector ook een toenemende maatschappelijke oriëntatie waar te nemen. Een hedendaagse broedplaats is meer dan atelierruimte. Het is een publieke plek om samen te leren, delen en experimenteren rondom thema’s als leefbaarheid, duurzaamheid, talentontwikkeling, inclusie en burgerschap.

Lees het hele artikel hier: Kwartiermakers voor brede welvaart

Bart de Zwart schreef het artikel vanuit het project Bloeiende Broedplaatsen. Creatieve Hubs Nederland is als kennispartner aangesloten bij dit meerjarenproject.