Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. We stellen het op prijs als je ons op de hoogte brengt van mogelijk onjuiste informatie of als je meent aanspraak te maken op rechten.

definities

 • Website: www.creatievehubs.nl en alle onderliggende pagina’s;
 • Gebruiker: bezoekers van de website;
 • Bedrijf: Creatieve Hubs Nederland, de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • Creatieve Hubs Nederland werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • Creatieve Hubs Nederland geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • Creatieve Hubs Nederland biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • Creatieve Hubs Nederland is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
 • Creatieve Hubs Nederland verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent;
 • Creatieve Hubs Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
 • Creatieve Hubs Nederland zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
 • Creatieve Hubs Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om zonder toestemming teksten en afbeeldingen te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken.