Lidmaatschap

Hieronder vind je meer informatie over het lidmaatschap van CHnl. Weet je zeker dat je lid wilt worden? Leuk! Vul dan het aanmeldformulier in. Wil je meer informatie? Lees dan verder of stuur een mail naar info@creatievehubs.nl. Welkom!

Selectiecriteria leden

Creatieve Hubs Nederland heeft leden door het hele land. De leden zijn allemaal verschillend, maar hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken:

 • Het zijn fysieke plekken.
 • De ruimte binnen de hubs wordt multifunctioneel gebruikt.
 • De hubs zijn laagdrempelig door hun betaalbare ruimtes en flexibele overeenkomsten.
 • De hubs huisvesten diverse koplopers in de nieuwe economie die overwegend werkzaam zijn in de creatieve- en techindustrie, de culturele sector en/of het sociale domein.
 • In de hubs is sprake van actief community management gericht op de professionele en sociale ontwikkeling van de gehuisveste ondernemersgemeenschap.
 • De hubs spelen snel in op actualiteiten en trends, en zijn dus altijd in ontwikkeling.
 • De hubs streven maatschappelijke impact na op economisch, cultureel en/of sociaal vlak.
 • De hubs zijn verbonden met hun directe omgeving en geven (waar mogelijk) mede richting aan de ontwikkeling van hun buurt. 

Lidmaatschap kosten 

Basistarief: € 250 / jaar per organisatie. 1 hub aanmelden betekent gratis deelname met 3 deelnemers bij de ledenactiviteiten.

Iedere extra hub per organisatie: € 100 / jaar

Nieuwe leden betalen eenmalig € 50 administratiekosten. Dit is o.a. om de kosten te dekken van de vormgever die het icoon van jouw hub maakt voor onze website.

Nb. Tarieven per 1 januari 2021. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Wat krijg je ervoor?

Het basispakket bestaat minimaal uit:

 • Netwerk van koplopers in nieuwe economie en hubontwikkeling:
  — Onderdeel van select netwerk van vooruitstrevende hubs in NL
  — Gerichte ‘match making’ met andere hubs e.a. relevante sleutelfiguren in het veld
 • Kennisuitwisseling en -ontwikkeling:
  — Minimaal 3 ledenactiviteiten per jaar: 2x kennisdagen en 1x ledenbijeenkomst
  — Selectie van relevante publicaties en output van actuele onderzoeken in binnen- en buitenland
 • Communicatie en zichtbaarheid:
  — Eigen ledenwebpagina, incl. info over hub én personen achter hub en hun specifieke expertise
  — Minimaal 4 digitale nieuwsbrieven per jaar met laatste nieuws over hubs en aanverwante onderwerpen

In aanvulling hierop zet Creatieve Hubs Nederland zich in voor:

 • Lobby om beleid en condities voor hubs te bevorderen
 • Advies op maat, waaronder inspiratiesessies met lokale netwerken rondom specifieke casussen
 • Trainingen op maat (bijv. over community management of slimme financieringsmodellen)
 • Inspiratie, kennisuitwisseling en netwerken met bredere veld, o.a. via The Power of Hubs conferenties en (inter)nationale studiereizen

Interesse om lid te worden?


Vul het aanmeldformulier in en daarna neemt het bestuur zo snel mogelijk contact met je op. Je krijgt dan een uitnodiging om vrijblijvend deel te nemen aan de eerstvolgende ledenactiviteit. Pas na deze eerste kennismaking wordt in overleg het lidmaatschap definitief.