Opera Ga0f490574 1920

bomra stuurt spoedbrief aan onderhandelaars coalitie amsterdam

Het BOMRA, belangengroep BroedplaatsOndernemers MRA, heeft een spoedbrief gestuurd aan de onderhandelaars voor een nieuw college in Amsterdam. Aanleiding was het gebrek aan signalen dat in het nieuwe college budget is voor het behoud van bestaande broedplaatsen en het maken van nieuwe.

In de brief deed het BOMRA vier voorstellen:

  1. Behoud de huidige omvang aan broedplaatsen (170.000 m2) en bestendig het broedplaatsenbeleid met een structureel budget van 3,5 miljoen.
  2. Laat de broedplaatsen meegroeien met de groei van de stad door het opplussen van het structureel budget met 1,5 miljoen per jaar.
  3. Maak een nieuw broedplaatsenbeleid gestoeld op de ‘broedplaats nieuwe stijl’, waarin de broedplaatsen steeds meer een permanent karakter krijgen en mee ademen met de buurten. Naast het huisvesten van kunstenaars en creatieven richt Broedplaatsen nieuwe stijl zich ook op versterking van een buurt, op economie, educatie, facilitering van maatschappelijk initiatief en programmering met programmeringsbudget.
  4. Stimuleer initiatief voor permanente broedplaatsen en verruim daarvoor de beschikbare garantieregeling bij leningen van 5 ton naar 2 miljoen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de hele brief? Die kan je hier nalezen.