Adult G486042376 1920

Lezen: hoe kunnen kunstenaars bijdragen aan rechtvaardige stedelijke ontwikkeling

Kunstenaars zijn pioniers. Ze vestigen zich vaak op betaalbare plekken die volgens beleidsmakers sociaal, economisch en cultureel gebied ‘onderontwikkeld’ zijn. In de slipstream van deze kunstenaars volgen vaak nieuwe bewoners met hogere inkomens, waardoor het karakter van de buurt verandert. Gentrificatie. Sarah Doorduin schreef een artikel waarin zij ingaat op de rol van kunstenaars in rechtvaardige stedelijke ontwikkeling.

Doorduin werpt in het artikel een verhelderend licht op het idee dat kunstenaars geen aanstichters zijn van gentrificatie, maar dat ze wel degelijk een invloedrijke rol spelen in hoe buurten en wijken zich ontwikkelen.

Het essay levert interessante inzichten op, zoals een heldere definitie van gentrificatie en doet vier aanbevelingen waarop kunstenaars en creatieven een positieve impact kunnen hebben op rechtvaardige stedelijke ontwikkeling. De moeite waard om te lezen.

Lees het artikel via deze link.