Dream Job G37530980f 1920

urban resort zoekt bestuurslid

Urban Resort in Amsterdam zoekt een bestuurslid voor circa zeven avondbijeenkomsten per jaar. Het betreft een onbezoldigde functie, maar onkosten worden vergoed. Reageren vóór 25 februari 2024.

Functieomschrijving

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het inhoudelijke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een directeur.

Het bestuur wordt gevormd door maximaal zeven leden. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden. Gezien de profielen van de zittende leden zijn we op zoek naar een kandidaat met de volgende achtergrond, kennis en ervaring:

  • Kennis van / relaties met de culturele sector in Amsterdam (instellingen, fondsen, procedures).
  • Kennis van de doelgroepen waarvoor UR werkt.
  • Bedrijfsvoering van vergelijkbare organisaties.
  • Kennis van marketing / communicatie, het programmeren van cultureel-maatschappelijke activiteiten en/of juridische kennis strekken tot aanbeveling.

Interesse? Kijk op deze website voor meer informatie.